Va­ca­tu­re Work­Fast con­su­lent

Je gaat aan de slag met mensen die een uitkering op basis van de Participatiewet hebben aangevraagd en/of ontvangen. In jouw aanpak ben je empowerend en ondersteunend, maar je schroomt niet wanneer nodig, een spiegel voor te houden. Jouw begeleiding in het solliciteren reikt verder dan de inzet van gangbare tools, want je bent creatief, je weet wat er speelt op de arbeidsmarkt en je ziet wegen buiten de geijkte ...
Lees meer ...

Va­ca­tu­re Con­su­lent
sta­tus­hou­ders

Als consulent statushouders ga je voor deze doelgroep aan de slag met mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Vanuit vertrouwen leer je o.a. de beweegredenen, achtergrond, intentie en het niveau van een cliënt kennen. Maar veel belangrijker, je leert welke mate dosis van vertrouwen een cliënt nodig heeft om zichzelf vooruit te laten bewegen. Door jouw creatieve en respectvolle aanpak weet jij iets bij hen ...
Lees meer ...